Перелік послуг, що надаються ФК

надання послуг з факторингу;

надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту;

надання послуг з фінансового лізингу.